Friday, October 25, 2013

Sekolah Agama - Pekerjaan dan Modal Insan?!Sekolah Agama tidak menyediakan peluang pekerjaan, tiada masa depan?!

Tuan.. sekolah agama memang tidak menyediakan peluang pekerjaan. Tetapi ia juga menyediakan modal insan yang berkualiti dalam pekerjaan.

Jika suatu hari nanti anak tuan menjadi doktor - ia akan menjadi doktor yang betul aqidahnya, cantik syariatnya, bagus akhlaqnya.

Jika suatu hari nanti anak tuan menjadi seorang peniaga - dia akan tahu adab-adab seorang peniaga yang mencari sumber rezeki yang halal.

Jika suatu hari nanti anak encik menjadi perdana menteri - dia akan menjalankan tugas memimpin dengan penuh amanah, ikut tauladan sebagaimana para khulafa' ar rasyidin menjalankan urusan pemerintahan.

Terlalu banyak untuk dinyatakan di sini mengapa perlu anak-anak perlu diajar agama yang secukupnya.

Sekolah agama tempat anak kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang berjaya dunia dan akhirat. Bukan hamba material.

Senyum.. =) 


::al-Mulk     ::al-Kahf         ::Tahajjud

No comments: